Hem

"Herren Gud gör aldrig något utan att avslöja

sina planer för sina tjänare profeterna."

Amos 3:7