Ånger och omvändelse

 

 

ÅNGER OCH OMVÄNDELSE

 

Medan vi påminns om Guds Kärlek till oss, förklarar visionärerna samtidigt att Han är djupt sårad av våra synder och kommer att straffa oss om vi inte ångrar oss. Detta är förmodligen det mest eftertryckliga budskapet från dagens profeter. Det är naturligtvis inget nytt. Det är huvudbudskapet i Gamla Testamentet, och upprepas i det Nya Testamentet. Skälet till att Jesus och Maria upprepar det så ofta idag är att vi möjligen kan undgå den bestraffning som nu hotar oss. Detta var huvudtemat i St. Faustinas budskap, och det upprepas ofta i andras. I Montechari, Italien, när Pierina Gilli avslutade sin tacksägelse efter Kommunionen, fick hon en vision av den Välsignade Jungfrun som sade till henne:

 

”Min Son är väldigt sårad av människors synder, särskilt av orenhetens synder. Han planerar redan att sända en syndaflod över människorna för deras förintelse, men jag har bett Honom att visa barmhärtighet och inte sända förintelsen. Så det är därför jag har uppenbarat mig, för att be om botgöring och gottgörelse för orenhetens synder. (The Mir Response, p. 9, 1989)

 

I Medjugorje säger Vår Fru: ”Omvänd er innan det är för sent.” (Apparitions p. 82) Dessutom: ”Påskynda er omvändelse. Vänta inte på tecknet. Det kommer att vara för sent för icke-troende att omvända sig då.” (ibid, p.18)

 

Till Sr Anna Ali, en afrikansk nunna som lever i Rom, sade Jesus:

 

”Min Evige Faders vrede flödar över! … Många vill inte tro på Min varning och ångra sig. Men om fler människor ångrar sig och ber, kommer Min Evige Faders vrede att stillas.” (On the Eucharist # 44)

 

Jesus sade till Vassula: ” … fördubbla dina böner, dina offer och din fasta. Behandla ditt kötts naturliga begär hårt. Behandla din kropp strängt och tillåt den inte att ge efter för sina begär. Få din kropp att lyda dig. Var i ständig bön till Mig och ha Mig i sinnet i varje riktning du går. Jag är din Gud … (True Life in God VI)

 

De budskap vi nu läst var varningar som riktades till världen i allmänhet. Andra kallelser till ånger riktades uttryckligen till präster. Således, genom Sr Mildred Mary Neuzil i Ohio, sade den Välsignade Jungfrun: ”Kära söner, jag ber er att praktisera självförnekelse och botgöring på ett särskilt sätt, därför att det är ni som måste leda mina barn på fridens väg. Ändå skall denna frid bara komma genom svärdets väg, kärlekens flammande svärd. Om ni alltså älskar Min Son och önskar hedra mig, lyd då min tillrättavisning och var de första att visa exempel på ett liv i botgöring och självförnekelse. Alltså, genom helgelse inifrån skall ni vara ett klart och skinande ljus för de trofasta som vänder sig till er för att få hjälp och vägledning.” (Our Lady of America p. 4)

 

I sina budskap To the Priests, sade Maria till Fader Gobbi: ”I denna tid ber er himmelska Moder er om botgöring och omvändelse. Bön borde alltid åtföljas av fruktbar inre späkning. Späk era sinnen så att ni får herravälde över er själva och era oregerliga lidelser.” (I början av fastetiden 1981)

 

St. John Vianney förklarade när han uppenbarade sig för Mareen Sweeney-Kyle: ”Särskilt präster måste be om kärlek till bön, offer och botgöring, för detta är omvändelsens väg för den flock de har anförtrotts … Det är en speciell nåd att älska botgöring, bön och offer. Jag skall hjälpa er med det.” (Jesus’ Messages, July 14, 2006)

 

Sammanfattning:

 

En brådskande kallelse till botgöring riktas till hela världen, men på ett särskilt sätt till präster. Och det är inte bara för att präster är ledare för folket, många präster idag är personligen i allvarligt behov av ånger, vilket anges i de texter jag citerat i min bok Listen to My Prophets, p.20 ff.

 

___________________________________________