Gud Fadern

Kapitel 1

Nytt ljus över trosläror

 

 

GUD FADERN

 

Gud Fadern har talat till flera visionärer i ett försök att få mänskligheten att bättre uppskatta Honom som en Fader. 1932 uppenbarade Han sig för en italiensk nunna, Moder Eugenia Ravasio, och sade till henne att skriva ner vad Han skulle säga:

 

”Jag kan inte ge Min älskade Son ännu en tid för att visa Min Kärlek för människorna! Jag kommer nu till dem för att älska dem och för att få dem att förstå Hans kärlek, för att anta deras avbild och deras fattigdom. Se här, nu lägger Jag Min krona och all Min ära åt sidan för att anta en vanlig människas utseende!”

 

 

Han satte sig ner vid sidan av Moder Eugenia, placerade Sin krona och Sin ära vid Sina fötter och fortsatte:

 

”… Jag kommer för att bannlysa den överdrivna rädsla Mina skapade varelser har för Mig, och för att visa dem att Min glädje är att vara förstådd och älskad av Mina barn, det vill säga av hela av hela mänskligheten, den nuvarande och den framtida … Människorna tror att Jag är en skrämmande Gud som skall kasta hela mänskligheten ner i helvetet. Vilken stor överraskning det kommer att bli vid tidens slut, när de ser så många själar de trodde var förlorade njuta evig salighet bland de utvalda!

 

Min stund har kommit! Jag måste bli känd, älskad och ärad av människorna, så att Jag som skapat dem kan bli deras Fader, sedan deras Frälsare och slutligen målet för deras eviga glädje …

 

Jag ger er ett löfte som skall verka i evighet … Kalla på Mig med namnet Fader, med förtröstan och kärlek, och ni skall få allt från denne Fader, med kärlek och barmhärtighet …

 

Om ni älskar Mig och kallar på Mig med namnet Fader skall ni börja leva, här och nu, i den kärlek och tillit som skall göra er lyckliga i evighet och som ni kommer att sjunga i himlen tillsammans med de utvalda…” (The Father Speaks p. 18-30)

 

Gud Fadern önskade att en dag skulle tillägnas Honom i augusti – antingen den första söndagen eller den 17:e dagen i månaden – under namnet ”Hela mänsklighetens Fader”. (p. 34)

 

 

Den 8 juni 2007 var Sally Steadman, Oregon, Ohio, försänkt i bön när plötsligt Jesus uppenbarade sig och sade till henne:

 

”Jag vill påminna dig en gång till att det finns en dag avsatt för Mig, Guds Son … Det finns en Pingstdag för den Helige Ande. Min dag är Kristi Kropps och Blods högtid. Var finns dagen för Fader Gud som har givit oss allt? Jag påminner dig idag ännu en gång att tala med biskop Leonard Blair. Be honom om en dag som han kan avsätta för Fader Gud!” (Our Lady of Toledo Shrine)

 

 

___________________________________________