Behovet av bön

 

 

 

BEHOVET AV BÖN

 

Det mest förekommande önskemålet i de nutida uppenbarelserna är förmodligen det om bön. När visionären Sabrina i Oliveta Citra i Italien bad den Välsignade Modern: ”Vilket budskap vill du att vi förmedlar till alla?” fick hon svaret: ”Be, be, be.” (Mary Among Us, p. 29)

 

Ett av Marias tidigaste budskap till Fader Gobbi var: ”För att vinna slaget som närmar sig, vill jag ge er ett vapen: Bön. Glöm allt annat, och gör det till en vana att inte använda något annat vapen än detta.” (To the Priests # 29)

 

Vår Moder sade till Maria Esperanza:

 

” … meditera i tystnad och överlåt er åt bön så att ni kan förstå och ta emot min närvaro bland er. Jag säger detta särskilt till klosterfolk, samt mina vigda präster och missionssystrar, att de skall gå in helhjärtat i bön och kontemplation, som är så nödvändig i denna stund som är så avgörande för mänskligheten.” (Bridge to Heaven, p. 43)

Visionärerna i Medjugorje tänker på Maria framför allt som ”Madonnan som ber” (Apparitions, p. 89). Vår Fru sade till dem: ”Det behövs en bönegrupp, inte bara i denna utan i alla församlingar. Andlig förnyelse är nödvändig för hela kyrkan (ibid.)

 

Ett av Marija Pavlovic’s veckobudskap (i Medjugorje) förklarade: ”Varje familj måste be familjebön och läsa Bibeln.” (14 Feb 1985, Words from Heaven, p. 158).

 

Till Maureen Sweeney – Kyle sade Jesus:

 

”I kväll, Mina bröder och systrar, har Vi kommit för att be er att lära er älska bön. För Jag säger er att även när ni ber mitt i förvirring och oreda, böjer Himlen sig ner och Min Moder och Jag lyssnar till varje ord ni säger. Vi lyssnar till era böner. Vi lyssnar till er tacksägelse och Vi är med er även om ni inte känner Vår närvaro.” (Jesus’ Messages, Jan. 23, 2006)

 

Jesus undervisade Maureen om hur man ber till Honom:

 

”När ni önskar att en bön blir besvarad, Mina bröder och systrar, lägg då bönen på Mitt Heliga Hjärtas altare. Anförtro all er tro och hopp och tillit till Mitt Heliga Hjärtas godhet. Säg till Mig:

 

’Jesus, Du är min styrka. Ensam kan jag inte göra någonting. Bara Du kan uppfylla denna bön.’

 

Och lämna sedan bönen i Mitt Hjärta. Varje gång du kommer att tänka på den, överlämna den igen på detta sätt. Detta behagar Mig. (ibid, Sept 19, 2005)

 

För Janie Garza i Austin, Texas, förklarade de tre Ärkeänglarna:

 

”Kom ihåg att enda hjälpen för ert land och världen är bön, fasta och sann ånger från hjärtat. Gud är kärleksfull och barmhärtig. Han hör det rop som kommer genom bön … Be och fasta, älskade. Bön och fasta är hjälpen för ert land och för en värld som vandrar i mörker.” (Heaven’s Messages, Dec. 4, 2008)

 

Maria sade till Janie: ”Tröttna inte på att be, små barn, för bön är den hjälp som världen behöver i dessa svåra tider.” (Signs and Wonders for our Times, 17/2, p. 33)

 

Jesus sade till Ruth Ann Wade:

 

”Mina barn kommer att upptäcka, när de väl en gång avsatt tid för daglig bön, att allt det andra som behöver göras på ett eller annat sätt kommer att bli gjort.” (Lessons, Nov. 1, 1993)

 

 

 

___________________________________________