Den Helige Josef

 

 

DEN HELIGE JOSEF

 

I början av oktober 1956 uppenbarade sig den Helige Josef för Sister Mary Ephrem Neuzil (senare kallad ”Mildred Mary”) och förklarade:

 

”Det är sant, min dotter, att omedelbart efter min befruktning blev jag renad från ursyndens fläck genom Jesus framtida förtjänster och min exceptionella roll som framtida kysk fader.

 

Jag var från den stunden bekräftad i nåd och hade aldrig den minsta fläck på min själ. Detta är mitt unika privilegium bland människor.

 

Mitt rena hjärta var också från första stunden av min existens upptänt av kärlek till Gud. Omedelbart, i den stund då min själ blev renad från ursynden, blev nåd ingjuten i min själ i sådant överflöd att jag överträffade heligheten hos den högsta ängeln i änglakören, undantaget min heliga Brud.

 

Mitt hjärta led med Jesus och Marias Hjärtan. Mitt lidande var tyst, för det var min särskilda kallelse att gömma och beskydda Jungfrumodern och Sonen så länge Gud ville, från människors illvilja och hat.

 

Den mest smärtsamma av mina sorger var att jag visste om deras lidande i förväg, men kunde ändå inte vara där för att trösta dem.

 

Deras framtida lidande var alltid närvarande för mig och blev mitt dagliga kors. Jag blev, i förening med min heliga Brud, medfrälsare av människosläktet. Genom medlidande i Jesus och Marias lidande samverkade jag, som ingen annan, i frälsandet av världen.”

 

Efter att ha talat med syster Mildred Mary om kärleken och vördnaden som Jesus och Maria visat honom i Nasaret, tillade den helige Josef: ”Så familjens huvud måste vara älskad, åtlydd och respekterad, och i gengäld vara en sann fader och beskyddare för de som är under hans vård” (Our Lady of America, p. 5)

 

 

 

___________________________________________