En fridskallelse

 

 

 

EN FRIDSKALLELSE

 

I Medjugorje kallade Maria sig själv Fridens Drottning (i slutet av augusti 1981) och visionären Ivanka förklarade: ”Frid är det viktigaste av Marias budskap” (Apparitions of Our Lady at Medjugorje, p. 144). Om och om igen sade Maria till visionärerna: ”Frid, frid, frid!” I juni 1984 bad hon att en ny festdag till ära åt ”Fridens Drottning” skulle inrättas den 25:e juni, årsdagen för hennes första uppenbarelse.(Words from Heaven, p. 262)

 

Två månader senare sade hon till Jelena: ”Om ni tänker på ondska, straff och krig är ni på väg att möta dem. Ert ansvar är att ta emot Gudomlig frid, leva den och sprida den.” (Words from Heaven, p. 264, Aug. 1984) Juldagen 1995 sade Maria: ”Jesus är Fridens Konung och bara Han kan ge er den frid ni söker. Jag är med er och jag överlämnar er till Jesus på ett särskilt sätt, nu i denna nya tid i vilken man borde besluta sig för Honom. Denna tid är nådens tid.” (Medjugorje, The 90’s, by Sister Emmanuel, p. 251)

 

Det kroatiska ordet för frid, mir, uppenbarade sig en gång skrivet på himlen ovanför berget Krizevac i Medjugorje (Queen of Peace, p.168)

 

Ett liknande budskap har förmedlats till andra visionärer. Till exempel sade Maria till Christina Gallagher på Irland: ”Var inte rädd. Jag är Jungfru Maria, Fridens Drottning, och jag kommer i frid” (The Sorrow, p. 34)

Dessutom upplevde Christina personligen en djup frid varje gång den välsignade Modern uppenbarade sig för henne:

 

”Hennes frid är något som är svårt att beskriva. Friden när jag ser Vår Heliga Moder, även invärtes, är som om allt är fullständigt stillat bortom all beskrivning. Jag har aldrig funnit denna stillhet någonstans i världen eller vid något annat tillfälle i mitt liv, bara genom uppenbarelserna. Vår Heliga Moders kärlek är bortom all beskrivning. Det är som om du är den enda personen som existerar för henne i den stunden. Du är så älskad, och du är så förälskad i Vår Välsignade Moder.” (Ibid, p. 70)

 

Den Välsignade Jungfrun sade till Ruth Ann Wade:

 

Jag är här för att hjälpa er att få den frid som Gud vill att alla Hans barn skall ha. Be om denna frid, kära barn, den är dyrbarare än något av de materiella ting som människorna önskar äga på jorden. Många av Guds gåvor efterfrågas inte för att människorna är helt upptagna av att samla rikedomar. De har inte tid att tala med Gud och be Honom om fridens gåva och andra gåvor som skulle kunna hjälpa dem på deras väg till tro. (Lessons and Messages, June 2, 1993)

 

Senare fick Ruth Ann höra: ”Om de bara ville leva de enkla budskapen om kärlek och frid de gavs i början skulle inga andra budskap behövas” (Apr. 6, 1994) Och: ”Om människorna bara ville vända sig till Gud, mina barn, skulle det råda frid och glädje i hela världen.” (Aug. 19, 1992)

 

Till Benardo Martinez i Nicaragua gav Maria den utmanande rekommendationen:

 

”Skapa fred! Be inte Vår Herre om fred, för om ni inte skapar den kommer det inte att bli någon fred.” (Apparitions of Our Blessed Mother at Cuapa, Nicaragua, p. 6)

 

St. Thomas av Aquino sade till Maureen Sweeney-Kyle:

 

” … i denna världen är själen kallad att vara förenad med den Gudomliga Viljan med varje andetag. Denna förening med den Gudomliga Viljan genom Gudomlig Kärlek är själens frid. Följaktligen motarbetar allt, stort som smått som har brist på frid, föreningen med den Gudomliga Viljan. (Jesus’ Messages, Nov. 2, 2006)

 

Jesus berättade för Maureen hur världen skulle vara om Hans lagar efterlevdes:

 

”Tillåt Mig att beskriva för er hur vacker världen skulle vara om alla människor respekterade varandra som Guds skapelser. Det skulle inte finnas några krig, inga aborter eller någon födelsekontroll, ingen pornografi eller skändning av oskuld. Gud skulle se till att sjukdom utrotades. Det skulle inte finnas någon brottslighet och därför inga fängelser. Hunger och fattigdom skulle avhjälpas. Kort sagt, ni skulle leva i det Nya Jerusalem … (Jesus’ Messages, Mar. 5, 2005)

 

Ruth Ann Wade blev tillsagd av den Välsignade Modern: ”Gud är kärlek. Människorna fortsätter att söka efter ´saker´ för att göra dem lyckliga. Det är därför de inte finner lyckan. Om människorna bara ville vända sig till Gud, mina barn, skulle det råda frid och glädje i hela världen.” (Lessons, Aug. 19, 1992)

 

 

 

 

___________________________________________