Guds Ord till sitt folk idag

 

 

Utdrag ur boken

GUDS ORD

TILL SITT FOLK IDAG

 

av Fader Edward D. O’Connor CSC

Professor emeritus i teologi.

 

 

 

 

INLEDNING

 

De uppenbarelser av Vår Herre och Vår Moder som förekommer över hela världen idag är mest kända för de varningar de ger om mänsklighetens onda tillstånd och de förfärliga straff som ligger framför oss. De innehåller emellertid även åtskilliga mycket positiva påminnelser om trosfrågor som blivit tämligen försummade. Ofta görs detta med sådan friskhet och originalitet att vi inte märker att budskapen är upprepningar av läror vi redan känner till. Dessutom ger de konkreta detaljer som, även om de inte i sig är trosfrågor, upplivar vår uppskattning av de läror vi redan har.

 

Vicka, en av visionärerna i Medjugorje, sade: ”Vår Moder… är inte här för att ge oss budskap som berättar något nytt för oss. Hon är snarare här för att väcka oss för att vi fallit i sömn och gått vilse från hennes budskap.” Faktum är att de stora ämnena i Medjugorjebudskapen är Tro, Bön, Fasta, Botgöring och Frid.

 

Något liknande sade Kristus till Vassula Rydén, en grek-ortodox visionär född i Egypten. ”Jag ger er inte någon ny lära, Jag bara påminner er om Sanningen och leder de som vandrat vilse tillbaka till den fullständiga sanningen. Jag, Herren, skall fortsätta att väcka upp er med Påminnelser, och Min Helige Ande, Försvararen, skall alltid vara bland er som Påminnaren om Mitt Ord. Så bli inte förvånade när Min Helige Ande talar till er – dessa påminnelser ges av Min Nåd för att omvända er och för att påminna er om Mina Vägar.” (True Life in God III, p. 23)

 

Maria sade till Ruth Ann Wade i Bloomington, Indiana: ”Lev mina budskap, för de är den Heliga Skriftens ord. De är Guds ord. De är de ord min Son talade medan Han var hos Guds barn på jorden.” (Lessons III, p. 34)

 

Sammanfattat är budskapen mestadels påminnelser att leva det liv som Jesus kallade oss till för längesedan. Som en ängel i Akita, Japan, sade till Syster Agnes Sasagawa: ”Må de troende leva ett liv som är värdigt troende!”

 

Det följande kapitlet ger exempel från de väsentligaste budskapen.

Fader Edward D. O’Connor CSC

 

 

___________________________________________