Om profeter

 

Om profeter

 

 

"Men till dem som säger att profeterna inte behövs, svarar Jag: ’Och vem skall sätta gränser för den Allraheligaste Herren?’ Jag säger er högtidligt att det kommer alltid att finnas profeter så länge det finns människor. De är facklor i världens mörker. De är eldstäder i världens iskyla. De är trumpetstötar som skall väcka dåsiga folk. De är röster som skall påminna människor om Gud och Hans sanning, glömd och försummad under tidens gång, och de förmedlar Guds röst direkt till människan och får de glömska, håglösa människobarnen att skälva av sinnesrörelse. De skall ha olika namn, men samma uppdrag och samma livsöde; mänsklig sorg och övermänsklig glädje. Ve över människorna om de inte fanns för att lida och förlåta, för att älska och arbeta i lydnad för Herren! Världen skulle förgås i mörker, stelnad i dödlig dåsighet, idioti, och vettlös, brutal okunnighet. Gud skall därför låta dem uppstå och det kommer alltid att finnas några av dem. Och vem kan beordra Gud att inte göra så? Jag säger er högtidligt att

inte ens Abrahams, Jakobs eller Moses´ andar, inte heller Elias eller Elishas andar

kunde påtvinga Gud en sådan begränsning, och endast Gud vet hur

heliga de var och vilka eviga ljus de är."

 

Jesus den 5 nov 1946 till Maria Valtorta i boken "The Poem of the Man-God".

Volume four, p. 710.

 

 

"Det råder sorg överallt där det inte finns ett Sant Liv i Gud."

Ibid p. 749.

 

 

www.valtorta.org

 

 

___________________________