Barmhärtighetens tid

Vi lever i

barmhärtighetens tid

 

 

 

 

Fr Petar från Medjugorje kunde inte närvara under Sant Liv i Guds 28-årsjubileum i Los Angeles den 28:e nov 2013, där Vassula firade genom att vittna inför en stor samling åhörare i en teater i Glendale. I stället sände han ett budskap som lästes upp under mötet. Här följer budskapets text:

 

Kära bröder och systrar

 

Med stor glädje och kärlek hälsar jag alla som är närvarande här för att fira detta stora jubileum för Sant Liv i Gud. Vi lever i barmhärtighetens tid. Sanningen är att varje tid är, på något sätt, en barmhärtig tid. Gud gör allt för att bli mer känd och mer älskad av oss, så att vi skall kunna leva som Hans älskade barn. Han ger oss talrika tecken på Sin Närvaro genom många uppenbarelser av Allraheligaste Maria, och särskilt genom Sant Liv i Gud-budskapen som förmedlas av Vassula. Han önskar rädda alla människor, eftersom de alla är Hans barn. En del människor har känt igen tidens tecken och har gått Honom till mötes genom att lita på Honom och låtit Honom leda dem genom den Helige Andes makt.

 

Vi längtar alla efter en ny och bättre värld. Men det är omöjligt utan Gud. Människan behöver Gud för att bli en ny människa, en bättre människa, mer rättfärdig och mer välsignad. Det är precis vad Medjugorje handlar om. Det är också vad Jesus talar om genom Vassula….

 

”Mer och mer blir det uppenbart att det inte bara är människan som är moraliskt fördärvad, utan alla fysiska och biologiska strukturer är på väg att förstöras. Med förnekandet av, och genom att dra sig bort från Gud, drar människan ner mörker över sig själv och blir mer och mer fördärvad.” (Fr. Dr. Ljudevit Rupcic ”Medjugorje- The Door of Heaven and the Beginning of the Better World” p. 8)

 

Idag bevittnar vi ett stort fördärv och det mänskliga samhällets förfall. Familjen försvagas tillsammans med äktenskapets helighet. Det är ofattbart att se hur många som efterfrågar dödshjälp, pornografi, prostitution, samkönade äktenskap…. Med detta underminerar vi vår framtid och går mot undergång.

 

Modernismens anda, sekularisering och relativism, ökar mer och mer. Den antikristna visionen av världen är mer närvarande. Vad är det som händer i Europa? Alla kristna rötter tas bort från samhället. Nästan hela världen blir sjuk på grund av brist på moral. Det kan med rätta sägas att omoralens demoner samlar sin tribut. Den pornografiska industrin i Europa tjänar 2.500 Euro varje sekund! Varje år tjänar den pornografiska industrin över 75 miljarder Euro. Varje år dödas 45 miljoner oskyldiga ofödda barn, 100 varje minut! Är inte mänskligt liv heligt? Den grundläggande rättigheten, och den gudomliga rättigheten, är rätten till liv. Idag talar liberalerna vitt och brett om frihet, men vad är frihet utan respekt för grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter? Vi är alla överens om detta: mänskligheten har aldrig varit mer osäker, mer ängslig och orolig, otillfredsställd, mer syndig och sjuk, aldrig i större elände och plågor än den är idag.

 

Helande av världen och det mänskliga hjärtat kan bara ske genom omvändelse. Att läsa Sant Liv i Gud-budskapen gör klart för oss att utan omvändelse finns inget sant liv! Omvändelse är en barmhärtig medvetenhet om att Gud är här, att Han älskar mig och att Han vill att jag skall vara lycklig i all evighet. Det är Guds barmhärtiga kallelse som ekar hela tiden inom oss, kallelsen att söka Gud och alltid återvända till Honom och leva enligt Hans vilja.

 

Omvändelse är Guds gåva, med vilken Han utrustar varje människa. Vårt svar på Guds kallelse är vårt oåterkalleliga beslut att lägga allt åt sidan och sätta vår tillit till Gud. Omvändelse är en barmhärtighet som alltid föregås av Guds handlande. Omvändelse är en stark övertygelse att Gud kan förändra oss, det spelar ingen roll hur långt vi är från Honom eller hur syndiga vi är. För Gud är det alltid möjligt att rädda oss. Det är sant att Han inte gör det utan oss.

 

Att omvända sig betyder att tillåta Jesus Kristus att ha ett fast grepp om oss genom styrkan av Hans nåd. Det betyder att kapitulera fullständigt för Honom, att ge Honom hela vårt liv, att alltid vara beroende av Honom. Det betyder att välja Jesus till vår Lärare och Frälsare. Att alltid lyda Honom och följa Honom på vår livsväg. Att omvända sig betyder att bli medveten om att Gud existerar, att ha en erfarenhet av att Han är här och förstå att Han är den närmaste för oss i våra liv. Det betyder att människans liv bara har en mening när det är i samklang med den plan som Gud har för honom eller henne.

 

Guds plan för en människa är att känna Gud, att älska Gud med hela sin varelse, att överlåta sig fullständigt åt Gud och tjäna Honom med glädje för att kunna bli fullkomlig, välsignad och helig. Då fyller Gud människans hjärta med fullkomlig glädje, med sann frid och andlig tillfredsställelse. Då känner människan sig räddad. Att omvända sig betyder att alltid söka efter Gud. Att alltid gå tillbaka till Honom och erkänna att vi vandrade bort från Honom, att också erkänna alla våra synder och avvisa den onde och alla våra syndiga frestelser. När vi ångrar oss uppriktigt för allt ont vi gör, erhåller vi nåden att förändra oss själva. Vi blir bättre, rättvisare, uppriktigare, hederligare och heligare. Omvända sig själv, det är att förändra sig själv, ha frid med Gud, med bröder och systrar och med sig själv. Med andra ord: Avvisa varje synd, sluta synda, ge Gud förstaplatsen i ditt liv. Detta är nödvändigt att göra outtröttligt varje dag.

 

Det väsentliga med omvändelse är att bli medveten om våra synder, att erkänna dem uppriktigt och ångra dem. När vi tar emot avlösning börjar vi leva ett nytt liv med kraften av Guds nåd. Omvändelse är att lägga bort själviskhet och all annan synd genom att ta emot kärlek och ge av sig själv. För att kunna omvända sig varje dag måste vi be med vårt hjärta. Att be med hjärtat betyder att be med kärlek, helhjärtat. Det betyder att be med hela vår varelse, med vår kropp och själ, öppna, ödmjuka och med ett rent hjärta. Det betyder att vara fullständigt öppen för Gud. Att ge Honom förstaplatsen i våra liv. Att överlåta oss fullständigt till Gud och ha fullständig tillit till Honom och från Honom, förvänta sig allt gott från Honom. Det betyder att be helhjärtat och ödmjukt, hängivet och förtröstansfullt, ständigt och fromt.

 

Enligt undervisningen av Vår Moder i Medjugorje och Budskapen i Sant Liv i Gud, betyder att be med hjärtat att leva bönen som ett möte med Gud. Det betyder att förenas med Jesus och känna och erfara bönens skönhet, och storheten hos den nåd som Gud ger oss. Det betyder också att ta emot stora nådegåvor. Att be med hjärtat betyder att tillåta Gud att ta bort alla hinder så att bönen förblir i våra hjärtan hela tiden.

 

Om vi bemödar oss om vår omvändelse dagligen och ber med hjärtat, då kommer Vår Herres brinnande längtan efter Enhet att fullbordas tidigare. ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Joh 17:21) – var den bön vår Gudomlige Frälsare bad i Sin Översteprästerliga bön aftonen före Sitt Lidande.

 

Det har gått 28 år sedan vår Gudomlige Frälsare började bönfalla, gråta och kalla oss genom Vassula att på allvar förstå denna nådens tid och göra vårt bästa för att åstadkomma alla Kristnas Enhet, att bli en flock med en Herde. Låt oss be och hjälpa Vår Frälsare så att Enheten kommer så snart som möjligt.

 

”Varje kristen, alla som anser sig själv inkluderad genom sitt dop in i Jesu Kristi mysterium och i Hans återlösning, måste ha ett ekumeniskt hjärta. Ett ekumeniskt hjärta är ett hjärta som älskar med Kristi Hjärta. Ekumenism frambringar i själen en disposition som respekterar både personen och samfundet… ” (Cardinal Franjo Kuharic).

 

”Kristna med olika tro över hela världen samlas för att be för återupprättandet av fullständig enhet. Vår Herres Kors kallar oss till enhet. Jesus Kristus dog sannerligen för att föra samman hela Guds skingrade folk till en kropp (Joh 11:52) igår, idag och alltid. Jag manar ivrigt alla katoliker att denna vecka be sina böner starkare, och förena dem med andra döptas böner så att vår gemensamme Herre låter oss fira med en röst och ett hjärta!” (Johannes Paulus II, 15 jan 1984.)

”Trots århundraden av misstro måste vi arbeta för Kristen enhet i tron att vi skall få denna enhet som en gåva av Gud, vid den tid som Gud bestämmer!” (Dr. Frane Franic, Archbishop of Split.)

Låt oss be den Helige Ande att bestråla oss för att kunna leva i ödmjukhet och kärlek, så att alla kristnas enhet kan komma så snart som möjligt. Låt oss göra allt som är möjligt för att oenighetens synd skall försvinna, såväl som oförståelse och meningsskiljaktigheter. Vår Gudomlige Frälsare förväntar sig detta av oss. Låt oss vända varje stund i våra liv till stunder av frälsning för oss personligen och för våra bröder och systrar, och på så sätt bereda vägen till Enhet.

 

Tack för ert tålamod, er kärlek och era böner. Maranatha!

Gud välsigne er alla!

Fr Petar Ljubicic

 

Fr Petar är den präst som har getts ansvaret att tillkännage Medjugorjes hemligheter för världen några dagar innan de inträffar. Fr Petar var med på Sant Liv i Guds pilgrimsresor både 2011 och 2013.

 

True Life in God Magazine no 24 February 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr Petar med Vassula under Sant Liv i Guds

pilgrimsfärd till Rom 2011

 

 

Tillägg av översättaren:

 

I uppenbarelsen i Medjugorje säger vår Moder:

”Jag har kommit för att kalla världen till omvändelse för sista gången.”

och

”Detta är min sista uppenbarelse på jorden.”

(Medjugorje,Triumph of the Heart! Sr Emmanuel)

 

 

I uppenbarelsen Sant Liv i Gud säger samma vår Moder:

”Detta är min Sons sista uppenbarelse på jorden.”

 

 

 

-------------------------------