Kyrkans enhet

Kyrkans Enhet

 

enligt Sant Liv i Gud

 

 

”Min uppriktiga önskan är att Väst och Öst går samman. Jag måste föra samman dessa Min Kyrkas två pelare ( Väst och Öst. Vassulas anm.) och befästa Min Kyrka. … Mina ögon vakar över de som älskar Mig och som, trots sina brister, uppfyller Mina ivriga önskemål. Samlas därför och duka tillsammans Bordet till Min ära. Ni vet hur Min Kalk och Mitt Bröd smakar, ni båda har fått smaka Min Måltid. Den tredje tungan har dock inte förstått Mig till fullo ännu, men ni, ni har hållit fast vid Min tradition, ni har varit orubbliga ( beträffande Traditionen. Vassulas anm.). … Det finns två systrar som Min själ gläder sig i och älskar fastän de är omgivna av brödraskaror som inte vill lyssna till dem. Fastän deras själar ( brödernas själar. Vassulas anm.) aldrig varit så nära döden vill de inte lyssna. Jag skall därför Själv föra de två samman för att ära Mitt Namn och förkunna Mitt Namn runt ett altare, och omedelbart därefter kommer alla bröderna tillsammans att fullborda ceremonin.”

Jesus 5 oktober 1994 Sant Liv i Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia av Vassulas teckning av sin vision.